top of page

Ilgalaikiai elektros prekybos sandoriai (PPA)

  • PPA – ilgalaikis elektros pirkimo kontraktas tarp dviejų suinteresuotų pusių: elektros gamintojo (pardavėjo) ir elektros energijos vartotojo (pirkėjo).

  • Dažniausiai įmonės elektros energiją įsigyja iš nepriklausomo elektros tiekėjo, tačiau PPA sutartis suteikia galimybę vartotojui gauti elektros energiją ir iš atsinaujinančio elektros šaltinio. PPA sandoris yra naudingas abiems pusėms: gamintojas užsitikrina stabilias pajamas projekto finansavimui, o elektros energijos vartotojas užfiksuoja sąnaudas, apsidraudža nuo elektros kainos kilimo ir gali susiplanuoti savo ilgalaikius kaštus.

  • Nuo 2019 m. gegužės 1 d. patvirtinta nauja parama atsinaujinančios energetikos plėtrai numato jog elektros energijos plėtotojai, gamintojai nebegaus fiksuoto tarifo (angl. feed-in tarrif), todėl PPA tampa rizikos valdymo įrankiu. 

  • Perkame ir parduodame elektros energiją pagal ilgalaikes elektros energijos prekybos sutartis, konsultuojame PPA derybų metu, sandorio struktūravimo klausimais, parenkame tinkamiausia pirkėją arba pardavėją.

Norite sužinoti daugiau ir gauti individualią konsultaciją?

Balansavimas ir planavimas

  • Teikiame elektros energijos planavimo ir balansavimo paslaugos nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams ir gamintojams.

  • Teikiame atsinaujinančių elektros išteklių (AEI) balansavimo ir planavimo paslaugas.

Prekiaujame:

  • Kilmės garantijomis

  • Apyvartiniais taršos leidimais (ATL)

  • Biometanu ir biodujomis

Norite sužinoti daugiau ir gauti individualią konsultaciją?
bottom of page