top of page

Įgyvendinus projektus „Modus energija“ ankščiau laiko išperka obligacijas

Sėkmingai energetinius projektus įgyvendinusi atsinaujinančios energijos sprendimus diegianti bendrovė „Modus energija“ anksčiau laiko išperka 2015 metais platintą, trejų metų trukmės 2 mln. eurų vertės obligacijų emisiją. Skolos popieriai bus išperkami šių metų balandžio 20 dieną, investuotojams išmokant nominalią obligacijų vertę, sukauptas palūkanas ir išankstinio išpirkimo premiją. Pasiteisinus tokiam lėšų pritraukimo būdui, įmonė ir ateityje neatmeta galimybės projektus finansuoti leidžiant obligacijas.

 

„Iš investuotojų sėkmingai pritrauktos lėšos buvo panaudotos įgyvendinant ilgalaikius įmonės tikslus – plėtoti nuosavą atsinaujinančios energetikos jėgainių parką. Buvo pastatytos septynios biodujų elektrinės, kurių bendras galingumas sudarė beveik 7 MW. Projektams viršijus lūkesčius, anksčiau laiko grąžiname investuotojams jų lėšas su uždarbiu“, – sako Giedrius Audickas, įmonių grupės „Modus Group“, kuriai priklauso „Modus energija“, finansų direktorius.

 

Obligacijos bus išperkamos šių metų balandžio 20 dieną, investuotojams už vieną obligaciją išmokant nominalią skolos popieriaus vertę, kuri sudaro 1000 eurų, 15 eurų sukauptas palūkanas bei 0,75 proc. arba 7,5 eurų išankstinio išpirkimo premiją. Emisijos išpirkimu rūpinasi finansų maklerio įmonė „Orion Securities“, kuri ir padėjo platinti obligacijas.

 

„Įgyvendinat šiuos energetinius projektus siekėme diversifikuoti lėšų šaltinius, todėl naudojome ne tik investuotojų lėšas, bet ir bankų paskolas bei nuosavas lėšas. Dėl rizikos valdymo ir platesnių galimybių toks modelis pasiteisino, todėl neatmetame tikimybės ir ateityje juo naudotis, kaip ir kitais alternatyviais finansavimo šaltiniais, tokiais kaip viešu akcijų siūlymu“, – teigia G. Audickas.

 

Atsinaujinanti energetika yra viena iš prioritetinių įmonių grupės „Modus Group“ veiklos sričių. Pasauliniu mastu tai sparčiausiai auganti energetikos sritis: Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, pernai metais daugiau nei pusė naujų elektros energijos pajėgumų buvo sukurta naudojant atsinaujinančios energijos technologijas. „Modus Group“ prisidėdama prie ekologiškos energetikos vystymo, planuoja investicijas tiek į esamų projektų vystymą, tiek į naujų projektų plėtrą.

 

Primename, kad „Modus energija“ 2015 m. kovo 9 – balandžio 15 d. išplatino 2 mln. eurų nominalios vertės, trejų metų trukmės obligacijų emisiją, investuotojams siūlant 6 proc. metines palūkanas. Obligacijos buvo dengtos 51 proc. „Modus energijos“ akcijų.

 

„Modus energija“ valdo energetikos sričių įmones bei užsiima atsinaujinančios energijos ir alternatyvių degalų naudojimo transporto sektoriuje projektų organizavimu, plėtojimu, investicijomis ir nuolatine priežiūra. Įmonė visoje Lietuvoje valdo atsinaujinančios energijos jėgaines, kurių bendras elektros galingumas sudaro daugiau nei 19 MW, o šilumos – 8,34 MW.

bottom of page